Renungan HirupSakapeung hirup teh hayang
siga kitu siga kieu kabita ku
perkara nu aya di diri batur,
padahal hirup nu sabenernamah
hirup nu ayeuna ekeur di
jalanan jeung kahirupan nu
bakal disanghareupan .

Hirup di dunia kaya kaya keur
ngumbara atawa ngaliwat dina
hiji jalan, Jero harti kahirupan
dunia ngan saukur samentara
lain kahirupan nu saenyana.
Karugian pikeun jalma nu dina
hirupna ngan saukur mikiran isi
beuteung sedengkeun isi hate di
mopohokeun.

Sakur sakurr manusa nyaeta
sato tapi sato anu berakal.
Babaturan anu boga akhlak
goreng, lewih bahaya tinimbang
oray anu beracun.
Kabungah dina hirup teh hak
pikeun sakabeh jalma tapi teu
sakeb jalma bisa meunangkeun
kabungah anu saenyana.
Sakapeungmah ari cileuh anu
aya dina mata sorangan teu
katempo, sedengkeun cileuh
anu aya dina panon batur kuat
ka di kekeak nepikeun ka batur
anu di kekeak ngarasa kaeraan .

Ulah hariwang dina perkara
rizki anu can ka sorang, sabab
rizki ti pangeran bakal pegat
lamunmah nyawa anu ngancik
dina badan ninggalkeun jasadna
Mulih Kajati mulang Ka asal
(semuanya berasal dari Yang
Maha Kuasa yang maha
murbeng alam, semua orang
akan kembali ke asalnya).
Dihin pinasti anyar pinanggih

(semua kejadian telah
ditentukan oleh Yang Maha
Kuasa yang selalu menjaga
hukum-hukumnya).

Melak cabe jadi cabe melak
bonteng jadi bonteng , melak
hade jadi hade melak goreng
jadi goreng

(Hukum Yang Maha Kuasa
adalah selalu menjaga hukum-
hukum nya, apa yang ditanam
itulah yang dituai, kalau kita
menanam kebaikan walaupun
sekecil elektron tetep akan
dibalas kebaikan pula, kalau kita
menanam keburukan maka
keburukan pula yang didapat )

Manuk hiber ku jangjangna
jalma hirup ku akalna
(Gunakan akal dalam
melangkah, buat apa Yang Maha
Kuasa menciptakan akal kalau
tidak digunakan sebagai
mestinya).

Gabung Komunitas PAS

Popular Posts